U Prublema Puliticu di a Corsica

U prublema puliticu di a Corsica risulta di u fattu che
Napuleone Bonaparte a lasciatu a Corsica francese
quandu duvrebbe aver fattu a Francia corza.

| ìndice | Purtagliu |