Five Directions

 

 

 

 

 

 

Ayyyhyt

Healing Guan Yin

Hou Tou Guo Huang

Amazons

 

 

 

 

Nammu

Khokhmah

Lakshmi

Kali Ma

 

 

 

 

 

 

Copyright 2000 Max Dashu

Shamanic | Deasophy | Kindreds | Order